Általános Hírek

Módosulna a kkv törvény – új tagokat javasolnak a Vállalkozásfejlesztési Tanácsba

2016-03-30

Változna a kis- és középvállalkozásokról (kkv) szóló törvény október 1-jétől. Az erről szóló jogszabály tervezete tegnap jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.


  

Új, országos küldöttet választottak a KISZÖV-nél

2016-03-18

A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” közgyűlése az előzetesen írásban megküldött napirendi pontok alapján zajlott. Többet között – egy új OKISZ-küldött megválasztásával.


  

Tájékoztatás_Online vitarendezési platform

2016-03-09


  

Az ügyszám csökkenésére számítanak a vállalkozások

2016-02-10


  

Az OKISZ segít külföldi partnert találni

2016-02-01


  

A Magyar Iparszövetség segíti a kkv-k nemzetközi partnerkeresését

2016-02-01


  

2016-2020, a KKV-k 5 éve! Interjú Vadász Györggyel

2016-01-10

A 2014-2020-as uniós pályázati ciklus rengeteg lehetőséget rejt magában a gazdaságfejlesztés, elsősorban a kis- és középvállalkozások (KKV-k) kapcsán. Dr. Vadász Györggyel, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnökével a célokról, elképzelésekről, lehetőségekről beszélgettünk.

 

Azt nyilatkozta több helyütt is, hogy a 2016-2020-ig tartó 5 év a KKV-ék időszaka lesz. Mit kell értenünk ez alatt?

 


  

Vadász György: a kkv-szektor erősítést érdemel

2016-01-05

A fog­lal­koz­ta­tás 73 szá­za­lé­ká­hoz hoz­zá­já­ru­ló kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zói szek­tor (kkv) ver­seny­ké­pes­sé­ge, ha­té­kony­sá­ga erő­sí­tést ér­de­mel, a 2016-tól 2020-ig tar­tó uni­ós fej­lesz­té­si cik­lus­ban olyan le­he­tő­ség áll előt­tük, amely ko­ráb­ban nem volt - mond­ta Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügy­ve­ze­tő el­nö­ke hét­főn az