Sok változást hozott az új esztendő az uniós pályázati rendszerben

2016-01-05

 

*KEVESEBB AZ OPERATÍV PROGRAM, KÖNNYÍTÉST JELENT AZ UTÓLAGOS ÖNERŐ, MÓDOSULTAK A HATÁRIDŐK, VALAMINT ELEKTRONIKUS AZ ÜGYINTÉZÉS

 

Számos változást hozott az új európai uniós pénzügyi időszak, például könnyebb és egyszerűbb lesz pályázni, csökken a bürokrácia, azonban sok esetben módosulnak az igénylések feltételei is.

 

Megváltozott a pályázati intézményrendszer az új európai uniós, 2020- ig érvényes pénzügyi ciklusban. Van olyan módosítás, amely korszerűsítésnek számít, van, ahol viszont csökkentek az elszámolható költségek arányai. Az előző - 2007-2013 közötti - pénzügyi időszakban tizenöt operatív program volt, számuk most tízre csökkent, ugyanis összevonták a régiós programokat, amit a kormány célzottabb tervezéssel indokolt.

Az előző ciklushoz képest fontos könnyítés az utólagos önerő - írta a Portfólió. A jövőben a támogatást ugyanis szinte teljes összegében kifizetik, és csak az utolsó tíz százalék lehívásához kell igazolni az önerőt. Fontos változás a pályázati biztosíték eltörlése is, vagyis a biztosítékmentesség. Az új szabályozás szerint biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagyis nincs köztartozása.

Emelkedett az előlegkifizetés mértéke harmincról ötven százalékra, ami szintén a pályázók likviditási helyzetét és a projektek gyorsabb megvalósítását segítheti.

A 2007-2013-as ciklusban még a közép-magyarországi régió is bőven kapott forrást, most viszont már a relatív fejlettségi szintje miatt alig. Épp azért válik el a fővárostól Pest megye, hogy a következő, 2021-től induló ciklusban már ne sújtsa annyira az agglomerációt Budapest túlfejlettsége. A mostani pénzügyi időszakban csak a gyártó és feldolgozóiparban tevékenykedő cégeket segítik az úgynevezett kapacitásbővítő támogatásokból. Így a szolgáltató és a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknak kevesebb az esélyük, hogy pályázati forráshoz jussanak az eszközbeszerzés és ingatlanfejlesztés területén. Az előző költségvetési ciklusban nem volt ilyen iparági korlátozás.

A pályázatokat ezentúl pontozzák, a beruházás megvalósítására pedig a korábbi 24 hónap helyett már csak 12 hónap áll rendelkezésre. Fontos változás az is, hogy elektronikusan is lehet pályázni, és az aktahalmazokat felváltja az online felület.

 

Rég várt lehetőség a kisvállalatoknak

Erősítést érdemel a foglalkoztatás 73 százalékához hozzájáruló kis- és középvállalkozói szektor versenyképessége, hatékonysága, a 2016-tól 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban olyan lehetőség áll előttük, amely korábban nem volt - erről Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke beszélt tegnap az M1-en. Emlékeztetett: 2007-2013 között az uniós támogatások 16 százalékát fordította az ország gazdaságfejlesztésre, ezzel szemben 2020-ig hatvan százalékot fog. (NK)

 

TÁBLÁZAT

Az elszámolható költségek köre és mértéke a régi és az új ciklusban

FORRÁS: MINISZTERELNÖKSÉG

 

Költségtípus maximális érték (százalékban)

2007-2013 2014-2020

Közvetlen költségek 10,5-22 7

ingatlanvásárlás (föld, épület) 10 2

terület-előkészítés (földmunka) 0-6 2

projekt-előkészítés (tervezés, engedélyezés) 0,5-6 5

Közvetett költségek 6-23,5 5,5

projektmenedzsment 2-12 2,5

közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,1,5 1

műszaki ellenőri szolgáltatás 2-7 1

könyvvizsgálat 0,5-1 0,5

tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5-2 0,5

Összesen 16,5-45,5 12,5

 

*BÓDY GÉZA

 

Magyar Hírlap

2016.01.05 - 11. oldal -