Új küldöttet választottak

2016-03-16

KOMÁROM A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség "KISZÖV" közgyűlése az előzetesen írásban megküldött napirendi pontok alapján zajlott. Többet között - egy új OKISZ-küldött megválasztásával.

 

Benkovics Alajos rövid elnöki köszöntője után dr. Petőcz Erzsébet, a szövetség ügyvezető igazgatója négy stratégiai elemet emelt ki, a szervezet által végzett érdekképviseleti tevékenységet, az OKISZ-szal, illetve a helyi önkormányzatokkal, megyei szervekkel történő együttműködést, a tagok segítését, illetve a szövetség működéséért teendő erőfeszítéseket: Nagy hangsúlyt fektetve a mindenkori pályázati lehetőségekre.

 

A továbbiakban Kovács Vilmosné, a jelölő bizottság elnökeként arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy az iparszövetség új alapszabályának megfelelően a korábbi három OKISZ küldött - Benkovics Alajos, Jankovszky Sándor és Kovács Zoltán - mellé egy negyediket is választania kell a közgyűlésnek.

 

A bizottság javaslatát, vagyis Jámbor Imréné jelölését, aki a Tatai Háziipari Szövetkezet elnöke, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, majd meg is szavazta.

 

*P. J.