Módosítás a GOP-2010-2.1.1/B és a KMOP-2010-1.2.1/B kiírásban

2010-09-01

2010. augusztus 27.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség módosítja a GOP-2010-2.1.1/B és a KMOP-2010-1.2.1/B „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” címû pályázati konstrukcióhoz megjelent Pályázati Felhívást és Útmutatót.<?xml:namespace prefix = o ns = \\"urn:schemas-microsoft-com:office:office\\" />


Az irányító hatósághoz beérkezett pályázói észrevételek alapján a Pályázati Felhívás és Útmutató alábbi pontjait módosítjuk:

1. Enyhítettük a B6 b) pontban szereplõ árbevétel-csökkenésre vonatkozó kritériumot az alábbiak szerint:

„Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: […]

- akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelõzõ jóváhagyott (közgyûlés, taggyûlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele


·         a GOP-2010-2.1.1/B konstrukció keretében 20%-nál,


·         a KMOP-2010-1.2.1/B konstrukció keretében 15%-nálnagyobb mértékben csökkent az azt megelõzõ lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest.”

2. Csökken a minimálisan elérendõ összpontszám:

A GOP-2010-2.1.1/B pályázati konstrukció esetében a korábbi 55 pont helyett minimum 50 pontot, a KMOP-2010-1.2.1/B pályázati konstrukció esetében a korábbi 60 pont helyett minimum 55 pontot kell elérni.

3. A pályázóknak elegendõ az enyhébb V. számú kommunikációs csomagot megvalósítani.

Fentiekre tekintettel a beadási határidõt is meghosszabbítjuk a KMOP-2010-1.2.1/B pályázati konstrukció esetében 2010. szeptember 30-ig, a GOP-2010-2.1.1/B pályázati konstrukció esetében 2010. október 15-ig.

A módosított Pályázati Felhívás és Útmutató valamint kitöltõ a program várhatóan a 2010. szeptember 6-i héten kerül fel az NFÜ honlapjára. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon pályázók, akik az eredeti pályázati feltételek szerint még nem, de a fentiek alapján már jogosultak lennének pályázatot benyújtani, azt csak a módosított kitöltõ program használatával tehetik meg.


 


Kapcsolódó dokumentumok


·         GOP-2010-2.1.1/B és KMOP-2010-1.2.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára


·         KMOP-2010-1.2.1/B és GOP-2010-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára