Tájékoztató az állami adóhatóság 2010. október 1-jei szervezeti átalakulásáról

2010-09-29

2010. október 1-jétõl módosulnak az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: APEH Korm. rendelet) szervezeti struktúrát meghatározó rendelkezései.


Az új szervezeti forma célja a regionális szervezõdés elõnyeinek megõrzése mellett a feladatoknak arra a szintre történõ telepítése, ahol azok ellátása a leghatékonyabban biztosítható, azaz az adóztatással összefüggõ operatív feladatok adózók közelében, helyi szinten történõ megvalósítása.

2010. október 1-jével az elsõfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll a korábbi megyei szervezeti struktúra, ezzel egyidejûleg a másodfokú adóhatósági feladatok elvégzésére - az elsõfokú adóhatósági tevékenység törvényességének hatékonyabb biztosítására - a jelenlegi régiók területén felállításra kerülnek a regionális fõigazgatóságok.

A szervezeti átalakításokat követõen az APEH feladatait központi szervei, területi szervei és a Kiemelt Ügyek és Adózók Fõigazgatósága útján látja el. Az APEH központi szervei a Központi Hivatal, az Informatikai Intézet (volt Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet-SZTADI) és az Oktatási Intézet.

2010. október 1-jétõl az APEH területi szervei a regionális fõigazgatóságok és a megyei (fõvárosi) igazgatóságok az alábbiak szerinti megosztásban.

Az APEH regionális fõigazgatóságai:

 • a fõváros és Pest megye területén Budapest székhellyel az APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága,
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területén Miskolc székhellyel az APEH Észak-magyarországi Regionális Fõigazgatósága,
 • Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén Debrecen székhellyel az APEH Észak-alföldi Regionális Fõigazgatósága,
 • Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területén Szeged székhellyel az APEH Dél-alföldi Regionális Fõigazgatósága,
 • Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területén Gyõr székhellyel az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Fõigazgatósága,
 • Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye területén Székesfehérvár székhellyel az APEH Közép-dunántúli Regionális Fõigazgatósága,
 • Baranya, Somogy és Tolna megye területén Pécs székhellyel az APEH Dél-dunántúli Regionális Fõigazgatósága.

Az APEH igazgatóságai:

 • a fõvárosban
  • az Észak-budapesti Igazgatóság Budapest I., II., III., IV., V. és XIII. kerületei,
  • a Kelet-budapesti Igazgatóság Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületei,
  • a Dél-budapesti Igazgatóság Budapest IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületei, területén, Budapest székhellyel.
 • a megyékben a megyei igazgatóságok a megyeszékhellyel azonos székhellyel, Pest megyében Budapest székhellyel;
 • a Kiemelt Ügyek Igazgatósága és a Kiemelt Adózók Igazgatósága.

A fentiekben foglaltak alapján a megyei igazgatóságok elnevezése - az alábbi példákon keresztül bemutatva - a következõk szerint alakul:

 • Budapesten pl.: Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság Észak-budapesti Igazgatósága
 • vidéken pl.: Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Fõigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

A jövõben az APEH hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben elsõ fokon az igazgatóságok járnak el, az igazgatóságok által elsõ fokon hozott döntések tekintetében a fõigazgatóságok, a fõigazgatóságok által elsõ fokon hozott döntések tekintetében az APEH elnöke jár el másodfokon.

2010. október 1-jétõl a Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) kizárólag a kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ kiemelt adózók és a csoportos áfa adóalanyok adóügyeiben jár el.
Az APEH Korm. rendelet 15. §-ában meghatározott, korábban a KAIG-hoz tartozó egyéb feladatokat (pl.: belföldön nem letelepedett adóalanyok, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai áfa visszatérítése, rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok köztisztviselõi és közalkalmazott adóügyei, APEH alkalmazottak adóügyei) új igazgatóság, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága látja el. Ugyancsak a Kiemelt Ügyek Igazgatósága folytatja le az APEH elnöke által elrendelt központosított ellenõrzéseket is.

A Kiemelt Adózók Igazgatósága és a Kiemelt Ügyek Igazgatósága által, elsõ fokon lefolytatott hatósági ügyekben felettes szervként a Kiemelt Ügyek és Adózók Fõigazgatósága jár el. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Kiemelt Adózók Igazgatósága valamint a Kiemelt Ügyek és Adózók Fõigazgatósága az APEH különös hatáskörrel rendelkezõ szervei, amelyek a hatáskörükbe utalt ügyekben országos illetékességgel járnak el.

A szervezet három szintûvé alakulása tehát leginkább a hatósági tevékenységet érinti.

2010. október 1-jén folyamatban lévõ elsõ fokú eljárásokat már az új szabályok szerint illetékes megyei igazgatóságok, míg a másodfokú eljárásokat a regionális fõigazgatóságok folytatják le (fejezik be).

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán 2010. szeptember 30-án elsõ fokon folyamatban lévõ illeték ügy tekintetében 2010. október 1-jétõl az APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság illetékességi területén mûködõ valamennyi megyei (fõvárosi) igazgatóság illetékes, közülük az eljárást az folytatja le, amely 2010. szeptember 30-át követõen az ügyben az elsõ eljárási cselekményt tette.

Az állami adóhatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a feladatok zökkenõmentes ellátása folyamatosan biztosított legyen és a szervezeti átalakulással összefüggésben az ügyfeleket semmilyen hátrány ne érje.


Forrás: www.apeh.hu